Навчально-методичний комплект «Українська мова та читання. 3 клас» Большакова І. О., Пристінська М. С.

3 сентября 2020
detmir.com.ua

Навчально-методичний комплект 
«Українська мова та читання. 3 клас»
 
Большакова І. О., Пристінська М. С.

до Типової освітньої програми для Нової української школи НУШ,
розробленої під керівництвом Шияна Р.Б..


Від перших тренерів НУШ

Особливості підручника

  • Підручник є інтегрованим, реалізує компетентнісний та діяльнісний підходи до організації навчально-виховного процесу.
  • Підручник забезпечує розвиток навичок ХХІ століття: критичне й креативне мислення, емоційний інтелект, навички взаємодії та співпраці, розв’язування міжпредметних проблем. Матеріал підручника дібрано таким чином, щоб сприяти формуванню предметних, міжпредметних та ключових компетентностей.
  • Підручник реалізує принцип дитиноцентризму, який є ключовим для Нової української школи. Навчальний матеріал підручника дібрано з урахуванням запитів сучасних дітей, їх життєвого досвіду, захоплень та уподобань.

Ресурсний супровід підручника:

  • покрокові інструкції для проведення дослідів з використанням дослідницьких засобів;
  • завдання частково пошукового і творчого характеру для тренування спостережливості, уваги і запам’ятовування.

Підручник для 3 класу. У 2-х частинах
Українська мова та читання. Большакова І. О., Пристінська М. С.
200х260 мм, 80+80 с.

Українська мова та читання 3 клас Підручник Частина 1 (Т470307У) 80 с.
Українська мова та читання 3 клас Підручник Частина 2 (Т470330У) 80 с.

Робочий зошит до підручника Большакової І.О., Пристінської М. С.. У 2-х частинах
3 клас. Українська мова та читання
200х260 мм, 64+64 с.

Українська мова та читання 3 клас Робочий зошит Частина 1 (Т530280У) 64 с.
Українська мова та читання 3 клас Робочий зошит Частина 2 (Т530297У) 64 с.

Методичні рекомендації до підручника Большакової І. О., Пристінської М. С. У 2-х частинах
3 клас. Українська мова
200х260 мм, 160+160 с.

Українська мова та читання 3 клас Методичні рекомендації Частина 1 (Т135157У) 160 с. Готується до друку
Українська мова та читання 3 клас Методичні рекомендації Частина 2 (Т135169У) 160 с. Готується до друку

Моніторінг навчальних досягнень. Діагностични роботи.
3 клас. Українська мова та читання. 64 c.

Українська мова та читання 3 клас Моніторінг навчальних досягнень Діагностични роботи (Т105034У) 64 с. Готується до друку

<-- 1 КЛАС,      <-- 2 КЛАС