Світова література 9 клас – робочі зошити і підручники

Товарів на сторінці:
40 грн. 50 грн.
0
Товар продано або знято з тиражу
72 грн. 90 грн.
0
Товар продано або знято з тиражу
111,60 грн. 124 грн.
0
Товар продано або знято з тиражу
332,50 грн. 350 грн.
0
Товар продано або знято з тиражу
380 грн. 400 грн.
0
Товар продано або знято з тиражу

Світова література у 9 класі

Підручник Світова література 9 клас хрестоматія включає визначні, відомі твори літератури різних країн. Міністерством освіти твори обов'язкової програми рекомендується прочитати всі без виключення.

Зарубіжна література 9 клас підручник Паращич відповідає новим вимогам щодо змісту та структури літературної освіти у середній школі. Матеріали підібрані в такий спосіб, щоб учні змогли фрагментарно познайомитися з вершинними творами зарубіжної літератури, обов'язковими для вивчення у межах шкільної програми. Дітям не доведеться витрачати час на пошуки літературних творів, адже у цьому підручнику є все, що необхідно прочитати за шкільною програмою: і для читання у класі, і для позакласних завдань. У всіх батьків сьогодні є чудова можливість купити онлайн підручник в інтернет-магазині.

Завдання та цілі шкільної програми по предмету: зарубіжна література 9 клас

Сумлінне вивчення курсу літератури у 9 класі націлене на вирішення наступних задач:

  • формування гуманістичного світогляду, виховання особистості розвиненої духовно, громадянської свідомості, патріотичного почуття, поваги та любові до літератури та цінностей культури народів світу;
  • розвинути емоційне сприйняття художнього тексту, навчитися образному та аналітичному мисленню, творчої уяви, культури читання та розуміння позиції автора;
  • привити початкове уявлення про цінність літератури серед інших мистецтв, потреби у самостійному читанні творів видатних митців різних народів;
  • учням дати змогу навчитися усному та письмовому мовленню;
  • знайомство з текстами художніх творів та освоєння єдності форми та змісту, історико-літературних відомостей та теоретико-літературних понять (основних);
  • навчитися аналізувати художні твори із застосовуванням базових літературознавчих понять та необхідних відомостей з історії літератури, оволодіти вміннями вдумливого читання;
  • знаходження у творах загальнолюдського та фактично історичного змісту;
  • використання літературної мови при створенні власних усних та письмових висловлювань (правильно та грамотно).

Одна із частин освіти - художньо-літературна творчість учнів. Написання творчих робіт сприяють розвитку аналітичного та образного мислення дев'ятикласників, значною мірою формують їх загальну культуру та орієнтири соціально-морального напрямку. Для досягнення поставленої мети вивчення літератури в 9 класі пропонуємо педагогам заказати книгу «Календарне планування 9 клас зарубіжна література». Він допоможе у роботі - це перевірено вже на практиці. Також буде корисним ще один посібник, який має назву «Мій конспект зарубіжна література 9 клас».