Константин Голубев 9 сентября 2020

Навчально-методичний комплект 
«Українська мова та читання. 2 клас»
 
Іваниця Г.А.

до Типової освітньої програми для Нової української школи НУШ,
розробленої під керівництвом Шияна Р.Б..

У підручнику представлено авторську методику та методичний інструментарій для:

 • формування стійкої мотивації учнів до навчання;
 • удосконалення власного мовлення;
 • розвитку комунікативних умінь, уяви та творчого мислення, здатності спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі звуками, словами, реченнями для набуття початкових лінгвістичних знань та опанування норм української мови.

Особливості підручника:

 • система завдань на компетентнісній основі;
 • ігри для розвитку критичного мислення;
 • тексти та завдання для творчого читання.

Підручник для 2 класу. У 2-х частинах
Українська мова та читання. Іваниця Г.А.
200х260 мм, 80+80 с., кольоровий друк

Українська мова та читання 2 клас Підручник Частина 1 (Д470242У) 80 с., кольоровий друк
Українська мова та читання 2 клас Підручник Частина 2 (Д470295У) 80 с., кольоровий друк

Робочий зошит до підручника Іваниця Г.А.. У 2-х частинах
2 клас. Українська мова та читання
170х240 мм, 64+64 с.

Українська мова та читання 2 клас Робочий зошит Частина 1 (Д940009У) 64 с.
Українська мова та читання 2 клас Робочий зошит Частина 2 (Д940010У) 64 с.

Тематично-дидактичний навігатор
2 клас. Українська мова та читання. Іваниця Г.А.
145х215 мм

Українська мова та читання 2 клас Тематично-дидактичний навігатор до підручника Іваниці Г.А. (Д135131У)

Константин Голубев 9 сентября 2020

Навчально-методичний комплект 
«Українська мова. 1 клас»
 
Іваниця Г.А.

до Типової освітньої програми для Нової української школи НУШ,
розробленої під керівництвом Шияна Р.Б..

Навчально-методичний комплект для інтегрованого навчання

Пропонований автором матеріал презентує авторську методику та методичний інструментарій формування стійкої мотивації учнів до навчання, удосконалення власного мовлення, розвитку комунікативних і базових правописних умінь, уяви та творчого мислення, здатності спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі звуками, словами, реченнями для набуття початкових лінгвістичних знань та опанування норм української мови.

Буквар. Підручник для 1 класу. У 2-х частинах
Українська мова. Іваниця Г.А.
200х260 мм, 80+80 с., кольоровий друк

Українська мова 1 клас Буквар Підручник Частина 1 (Д470217У) 80 с.
Українська мова 1 клас Буквар Підручник Частина 2 (Д470229У) 80 с.

Робочий зошит до підручника Іваниця Г.А.. У 3-х частинах
1 клас. Українська мова
170х240 мм, 1,3 ч. - 48 с., 2 ч. - 80 с.

Українська мова 1 клас Робочий зошит Частина 1 Добукварний період (Д940005У) 48 с.
Українська мова 1 клас Робочий зошит Частина 2 Букварний період (Д940006У) 80 с.
Українська мова 1 клас Робочий зошит Частина 3 Післябукварний період (Д940007У) 48 с.

Тематично-дидактичний навігатор
1 клас. Українська мова. Іваниця Г.А.
145х215 мм

Українська мова 1 клас Тематично-дидактичний навігатор до Букваря (Д135114У) *кількість обмежена

Розум на кінчиках пальців.
Альбом із іграми та вправами для синхронного розвитку обох півкуль мозку. Панасюк І.С.
195х280 мм, 24 с. + 16 с., методичний коментар, кольоровий друк

Психологи та педагоги переконані, що малювання обома руками дає змогу поліпшити пам’ять, увагу, просторові уявлення дитини, знижує втомлюваність, підвищує здатність до самоконтролю. Виконання цих вправ ефективно розвиває взаємодію між двома півкулями головного мозку — основу розвитку інтелекту.

Розум на кінчиках пальців. Альбом з іграми та вправами для синхронного розвитку обох півкуль мозку Частина 1 (Д940003У) 24 с. + 16 с.
Розум на кінчиках пальців. Альбом з іграми та вправами для синхронного розвитку обох півкуль мозку Частина 2 (Д940004У) Готується до друку

Букви-пазли. Наочно-дидактичний посібник для формування комунікативної компетентності молодших школярів + Лепбук «Я люблю українську мову»
Іваниця Г. А., 200х210 мм, 72 с. + методичний коментар

Запропонований посібник є прикладом використання інтерактивних форм і методів навчання — дослідницьких, інформаційних, мистецьких проєктів, сюжетно-рольових ігор, інсценізацій, моделювання, ситуаційних вправ тощо.

Букви-пазли. Наочно-дидактичний посібник для формування комунікативної компетентності молодших школярів (Д940008У) 72 с.

«Я читаю!». Комплект книжок для читання 1-2 класи
Укладач Іваниця Г.А.
145х210 мм, 12 книжок, папка

Видання призначене для формування читацької компетентності. Комплект — це 12 маленьких книжечок, кожна з яких містить один твір певного рівня складності, цікаві завдання, які розвивають емоційний інтелект, навичку працювати в команді тощо. У комплекті представлені твори різних видів і жанрів літератури для дітей: казки, оповідання, вірші, науковопізнавальні тексти. До комплекту увійшли твори, які вже давно стали класикою нашої літератури, і твори сучасних молодих авторів. Кожна дитина може обрати книжку, яка її зацікавить.

Я читаю! Книжки для формування читацької компетентності та розвитку критичного мислення. 1—2 класи. Добірка 1 (Д996001У) 12 книжок, папка

Константин Голубев 3 сентября 2020

Навчально-методичний комплект 
«Українська мова та читання. 3 клас»
 
Большакова І. О., Пристінська М. С.

до Типової освітньої програми для Нової української школи НУШ,
розробленої під керівництвом Шияна Р.Б..


Від перших тренерів НУШ

Особливості підручника

 • Підручник є інтегрованим, реалізує компетентнісний та діяльнісний підходи до організації навчально-виховного процесу.
 • Підручник забезпечує розвиток навичок ХХІ століття: критичне й креативне мислення, емоційний інтелект, навички взаємодії та співпраці, розв’язування міжпредметних проблем. Матеріал підручника дібрано таким чином, щоб сприяти формуванню предметних, міжпредметних та ключових компетентностей.
 • Підручник реалізує принцип дитиноцентризму, який є ключовим для Нової української школи. Навчальний матеріал підручника дібрано з урахуванням запитів сучасних дітей, їх життєвого досвіду, захоплень та уподобань.

Ресурсний супровід підручника:

 • покрокові інструкції для проведення дослідів з використанням дослідницьких засобів;
 • завдання частково пошукового і творчого характеру для тренування спостережливості, уваги і запам’ятовування.

Підручник для 3 класу. У 2-х частинах
Українська мова та читання. Большакова І. О., Пристінська М. С.
200х260 мм, 80+80 с.

Українська мова та читання 3 клас Підручник Частина 1 (Т470307У) 80 с.
Українська мова та читання 3 клас Підручник Частина 2 (Т470330У) 80 с.

Робочий зошит до підручника Большакової І.О., Пристінської М. С.. У 2-х частинах
3 клас. Українська мова та читання
200х260 мм, 64+64 с.

Українська мова та читання 3 клас Робочий зошит Частина 1 (Т530280У) 64 с.
Українська мова та читання 3 клас Робочий зошит Частина 2 (Т530297У) 64 с.

Методичні рекомендації до підручника Большакової І. О., Пристінської М. С. У 2-х частинах
3 клас. Українська мова
200х260 мм, 160+160 с.

Українська мова та читання 3 клас Методичні рекомендації Частина 1 (Т135157У) 160 с. Готується до друку
Українська мова та читання 3 клас Методичні рекомендації Частина 2 (Т135169У) 160 с. Готується до друку

Моніторінг навчальних досягнень. Діагностични роботи.
3 клас. Українська мова та читання. 64 c.

Українська мова та читання 3 клас Моніторінг навчальних досягнень Діагностични роботи (Т105034У) 64 с. Готується до друку

<-- 1 КЛАС,      <-- 2 КЛАС

Константин Голубев 3 сентября 2020

Навчально-методичний комплект 
«Українська мова та читання. 2 клас»
 
Большакова І. О., Пристінська М. С.

до Типової освітньої програми для Нової української школи НУШ,
розробленої під керівництвом Шияна Р.Б..


Від перших тренерів НУШ

У підручнику інтегрується навчальний матеріал з читання і письма на змістовому, операційно-діяльнісному та ціннісно-смисловому рівнях.
Структурною основою підручника є мовні теми. Вони подані таким чином, щоб сформувати в учнів системні знання з мови. Мовні теми розвиваються на основі спеціально підібраного текстового матеріалу і системи різнорівневих завдань.

 • Правила з веселими яскравими малюнками сприяють їх розумінню та швидкому запам’ятовуванню.
 • Щоб учням було легше запам’ятовувати послідовність дій при виконанні завдань, у підручнику подано алгоритми.
 • Щоб спонукати учнів до писемної творчості, у підручнику розміщено рубрику «Пишу для себе». У ній — одна або кілька тем для письма, які логічно пов’язані зі змістом уроку.
 • Для формування вмінь бачити помилки і виправляти їх у підручнику є рубрика «Я редагую».
 • Для розвитку мовлення учнів запропоновано завдання з опорою на текстову та графічну інформацію. Це серії сюжетних малюнків, фото, ключові слова тощо.

У підручнику пропонується цілісна система роботи з розвитку критичного мислення. Аналіз тексту з передбаченням та міркуванням, різні види дискусій, графічні організатори, система багаторівневих запитань тощо.

Особливості підручника

 • Підручник є інтегрованим, реалізує компетентнісний та діяльнісний підходи до організації навчально-виховного процесу.
 • Підручник забезпечує розвиток навичок ХХІ століття: критичне й креативне мислення, емоційний інтелект, навички взаємодії та співпраці, розв’язування міжпредметних проблем. Матеріал підручника дібрано таким чином, щоб сприяти формуванню предметних, міжпредметних та ключових компетентностей.
 • Підручник реалізує принцип дитиноцентризму, який є ключовим для Нової української школи. Навчальний матеріал підручника дібрано з урахуванням запитів сучасних дітей, їх життєвого досвіду, захоплень та уподобань.
 • У підручнику вперше будуть оприлюднені оповідання сучасного українського письменника Кузька Кузякіна (Дмитра Кузьменка) про сучасних дітей.

+Інтернет-підтримка

Підручник від перших тренерів НУШ:

 • сприяє формуванню вдумливих читачів на основі вироблення навичок роботи з різними типами текстів;
 • стимулює розвиток критичного та креативного мислення, емоційного інтелекту;
 • сприяє розумінню і ґрунтовному засвоєнню мовних понять.

Підручник для 2 класу. У 2-х частинах
Українська мова та читання. Большакова І. О., Пристінська М. С.
200х260 мм, 80+80 с.

Українська мова та читання 2 клас Підручник Частина 1 (Т470234У) 80 с.
Українська мова та читання 2 клас Підручник Частина 2 (Т470235У) 80 с.

Робочий зошит до підручника Большакової І.О., Пристінської М. С.. У 2-х частинах
2 клас. Українська мова та читання
200х260 мм, 64+64 с.

Українська мова та читання 2 клас Робочий зошит Частина 1 (Т530208У) 64 с.
Українська мова та читання 2 клас Робочий зошит Частина 2 (Т530209У) 64 с.

Орієнтовний календарно-тематичний план.
До підручника Большакової І. О., Пристінської М. С.,
2 клас. Українська мова та читання
96 c.

Українська мова та читання 2 клас Орієнтовний календарно-тематичний план (Т135145У) 96 с.

Методичні рекомендації до підручника Большакової І. О., Пристінської М. С.. У 2-х частинах
2 клас. Українська мова та читання
200х260 мм

Українська мова та читання 2 клас Методичні рекомендації Частина 1 (Т135111У) Готується до друку
Українська мова та читання 2 клас Методичні рекомендації Частина 2 (Т135112У) Готується до друку

Зошит з розвитку зв’язного мовлення до підручника Большакової І. О., Пристінської М. С.
2 клас. Українська мова та читання

Українська мова та читання 2 клас Зошит з розвитку зв’язного мовлення (Т530278У) Готується до друку

<-- 1 КЛАС,      3 КЛАС -->

Константин Голубев 2 сентября 2020

Навчально-методичний комплект 
«Українська мова. 1 клас»
 
Большакова І. О., Пристінська М. С.

до Типової освітньої програми для Нової української школи НУШ,
розробленої під керівництвом Шияна Р.Б..

Від перших тренерів НУШ

Навчання грамоти першокласників відбувається за звуковим аналітико-синтетичним методом. За основу аналітико-синтетичної роботи береться звук; одиниця читання — склад. Установлюється відповідна послідовність вивчення звуків і букв за частотним принципом.
Навичка письма друкованих букв формується в І семестрі паралельно з навичкою читання, одночасно діти вправляються у написанні елементів прописних букв. У ІІ семестрі починається формування навички письма прописних букв. Поступове опанування дітьми навичок читання й письма забезпечить зняття стресу та тривожності, які виникають, коли учні одночасно мають оволодіти двома складними вміннями.

Особливості підручника:

 • текстовий матеріал, поданий з урахуванням різних рівнів читацьких навичок;
 • ілюстративний матеріал, спрямований на формування читацької мотивації;
 • правила, візуалізовані завдяки веселим і кумедним героям;
 • система завдань, розроблена для розвитку критичного мислення;
 • вправи, створені для формування емоційного інтелекту.

Буквар. Підручник для 1 класу. У 2-х частинах
Українська мова. Большакова І. О., Пристінська М. С.
200х260 мм, 80+80 с.

Українська мова 1 клас Буквар Підручник Частина 1 (Т470196У) 80 с.
Українська мова 1 клас Буквар Підручник Частина 2 (Т470197У) 80 с.


Навчальний зошит. У 4-х частинах
1 клас. Українська мова. Большакова І. О., Пристінська М. С.
200х260 мм, 64 с.

Українська мова 1 клас Навчальний зошит Частина 1 (Т817043У) 64 с.
Українська мова 1 клас Навчальний зошит Частина 2 (Т817044У) 64 с.
Українська мова 1 клас Навчальний зошит Частина 3 (Т817045У) 64 с. + 16 с. прописи
Українська мова 1 клас Навчальний зошит Частина 4 (Т817046У) 64 с. + 16 с. прописи

Робочий зошит до підручника Большакової І.О., Пристінської М. С.. У 2-х частинах
1 клас. Українська мова
200х260 мм, 64+64 с.

Українська мова 1 клас Робочий зошит Частина 1 (Т530194У) 64 с.
Українська мова 1 клас Робочий зошит Частина 2 (Т530195У) 64 с.

Орієнтовний календарно-тематичний план до підручника Большакової І. О., Пристінської М. С.
1 клас. Українська мова
32+48 с.

Українська мова 1 клас Орієнтовний календарно-тематичний план Частина 1 (Т135124У) 32 с.
Українська мова 1 клас Орієнтовний календарно-тематичний план Частина 2 (Т135130У) 48 с.

Методичні рекомендації до підручника Большакової І. О., Пристінської М. С. У 2-х частинах
1 клас. Українська мова
200х260 мм, 160+160 с.

Українська мова 1 клас Методичні рекомендації Частина 1 (Т135109У) 160 с. Готується до друку
Українська мова 1 клас Методичні рекомендації Частина 2 (Т135110У) 160 с. Готується до друку

Дидактичні матеріали

Українська мова 1 клас Дидактичні матеріали (Т817040У) Готується до друку

2 КЛАС -->,      3 КЛАС-->