Навчально-методичний комплект «Українська мова та читання. 2 клас» Большакова І. О., Пристінська М. С.

3 сентября 2020
detmir.com.ua

Навчально-методичний комплект 
«Українська мова та читання. 2 клас»
 
Большакова І. О., Пристінська М. С.

до Типової освітньої програми для Нової української школи НУШ,
розробленої під керівництвом Шияна Р.Б..


Від перших тренерів НУШ

У підручнику інтегрується навчальний матеріал з читання і письма на змістовому, операційно-діяльнісному та ціннісно-смисловому рівнях.
Структурною основою підручника є мовні теми. Вони подані таким чином, щоб сформувати в учнів системні знання з мови. Мовні теми розвиваються на основі спеціально підібраного текстового матеріалу і системи різнорівневих завдань.

 • Правила з веселими яскравими малюнками сприяють їх розумінню та швидкому запам’ятовуванню.
 • Щоб учням було легше запам’ятовувати послідовність дій при виконанні завдань, у підручнику подано алгоритми.
 • Щоб спонукати учнів до писемної творчості, у підручнику розміщено рубрику «Пишу для себе». У ній — одна або кілька тем для письма, які логічно пов’язані зі змістом уроку.
 • Для формування вмінь бачити помилки і виправляти їх у підручнику є рубрика «Я редагую».
 • Для розвитку мовлення учнів запропоновано завдання з опорою на текстову та графічну інформацію. Це серії сюжетних малюнків, фото, ключові слова тощо.

У підручнику пропонується цілісна система роботи з розвитку критичного мислення. Аналіз тексту з передбаченням та міркуванням, різні види дискусій, графічні організатори, система багаторівневих запитань тощо.

Особливості підручника

 • Підручник є інтегрованим, реалізує компетентнісний та діяльнісний підходи до організації навчально-виховного процесу.
 • Підручник забезпечує розвиток навичок ХХІ століття: критичне й креативне мислення, емоційний інтелект, навички взаємодії та співпраці, розв’язування міжпредметних проблем. Матеріал підручника дібрано таким чином, щоб сприяти формуванню предметних, міжпредметних та ключових компетентностей.
 • Підручник реалізує принцип дитиноцентризму, який є ключовим для Нової української школи. Навчальний матеріал підручника дібрано з урахуванням запитів сучасних дітей, їх життєвого досвіду, захоплень та уподобань.
 • У підручнику вперше будуть оприлюднені оповідання сучасного українського письменника Кузька Кузякіна (Дмитра Кузьменка) про сучасних дітей.

+Інтернет-підтримка

Підручник від перших тренерів НУШ:

 • сприяє формуванню вдумливих читачів на основі вироблення навичок роботи з різними типами текстів;
 • стимулює розвиток критичного та креативного мислення, емоційного інтелекту;
 • сприяє розумінню і ґрунтовному засвоєнню мовних понять.

Підручник для 2 класу. У 2-х частинах
Українська мова та читання. Большакова І. О., Пристінська М. С.
200х260 мм, 80+80 с.

Українська мова та читання 2 клас Підручник Частина 1 (Т470234У) 80 с.
Українська мова та читання 2 клас Підручник Частина 2 (Т470235У) 80 с.

Робочий зошит до підручника Большакової І.О., Пристінської М. С.. У 2-х частинах
2 клас. Українська мова та читання
200х260 мм, 64+64 с.

Українська мова та читання 2 клас Робочий зошит Частина 1 (Т530208У) 64 с.
Українська мова та читання 2 клас Робочий зошит Частина 2 (Т530209У) 64 с.

Орієнтовний календарно-тематичний план.
До підручника Большакової І. О., Пристінської М. С.,
2 клас. Українська мова та читання
96 c.

Українська мова та читання 2 клас Орієнтовний календарно-тематичний план (Т135145У) 96 с.

Методичні рекомендації до підручника Большакової І. О., Пристінської М. С.. У 2-х частинах
2 клас. Українська мова та читання
200х260 мм

Українська мова та читання 2 клас Методичні рекомендації Частина 1 (Т135111У) Готується до друку
Українська мова та читання 2 клас Методичні рекомендації Частина 2 (Т135112У) Готується до друку

Зошит з розвитку зв’язного мовлення до підручника Большакової І. О., Пристінської М. С.
2 клас. Українська мова та читання

Українська мова та читання 2 клас Зошит з розвитку зв’язного мовлення (Т530278У) Готується до друку

<-- 1 КЛАС,      3 КЛАС -->