Календарно-тематичний план з урах. компетент. потенціалу предмета