Українська література 8 клас Підручник Коваленко Л.Т. (Укр) ОРІОН

Код товару: 345336
Країна виробник Україна
Рік видання 2016
Предмет Українська література
Клас 8 клас
ISBN 9786177355495
Видавництво ОРІОН
Автор Коваленко Л.Т.
Товар продано та знято з тиражу
130 грн.

Категорії: Українська література,

Опис

Підручник «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Підручник пропонує учням, учителям і батькам новаторський підхід до викладання літератури в загальноосвітній школі, що поєднує традиції класичної літературної освіти та виклики сьогодення, розвиває читацьку компетенцію, формує навички функціонального читання.
Головне завдання підручника, що продовжує авторську концепцію, — це виховання Читача. Тому його матеріали забезпечують індивідуальну траєкторію літературної освіти кожному учню, розширюють культурний контекст сприйняття твору, сприяють формуванню сучасного читача, здатного давати власну оцінку прочитаному.
Увесь зміст підручника скеровано на активне здобуття знань школярами, розвиток творчих здібностей учнів, формування інтересу до літератури, вміння використовувати здобуті знання в різних навчальних та життєвих ситуаціях.
Запитання, спрямовані на рефлексію під час читання, формування особистісних духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб учнів, проблемні завдання, матеріали для дискусії та творчого самовиявлення школярів є пріоритетними на сторінках цього підручника.
Змістовий і методичний матеріал підручника представлений з урахуванням широкого культурологічного контексту і спрямований на розвиток логічного й образного мислення, усного та писемного мовлення, навичок зіставлення різних культурних явищ.
Вагоме місце в підручнику відводиться взаємозв’язкам різних національних традицій, виявленню їх своєрідності і спільності, увиразненню світового контексту української літератури, ролі українських письменників в творчості митців інших народів, що забезпечує формування гуманістичних загальнолюдських цінностей і моральних якостей школярів.
Продумані рубрики «Поміркуйте над прочитаним», «Історичний контекст», «Коли прочитано твір», «Ваші літературні проекти», «Ви — творча особистість»,«Література в колі мистецтв» та інші сприяють вихованню культурної мислячої людини, що вміє мислити, ставити запитання, робити вибір і відстоювати свою точку зору.
Різнопланове художнє оформлення підручника, що об’єднує класичні та новітні ілюстрації, розвиває візуальний інтелект підлітків, переконує в гармонії навколишнього світу, вчить мислити образно й нестандартно.

Характеристики
Країна виробник Україна
Рік видання 2016
Предмет Українська література
Клас 8 клас
ISBN 9786177355495
Видавництво ОРІОН
Автор Коваленко Л.Т.
Мова Українська
Стать дитини Універсальний, Дівчинка, Хлопчик
Тип товару Підручник
Відгуки